logo RZYMSKOKATOLICKA            
PARAFIA
NARODZENIA NMP
w Książu Małym

HISTORIA

EPITAFIA

W kościele zachowały się liczne epitafia fundatorów i darczyńców kościoła.

Po stronie Epistoły

 1. Najdawniejszym pomnikiem w kościele jest kamienny portal rzeźbiony w podłużne karby, obsadzony w chórze mniejszym. Jest to pierwotne antepedium głównego ołtarza, wyjęte przy przebudowie i gruntownej restauracji oraz stawianiu nowych ołtarzy przez prob. ks. Jana Maruchowicza na początku XVIII wieku. Podobne antepedium jest w Słaboszowie.
  Na płycie są trzy herby: Jastrzębiec, Trąby, a trzeci przypomina herb Kościesza i Lisa.
  Pod nim rok 1521
 2. kamienny portal epitafium
 3. Powyżej kamiennego portala jest pomnik z kararyjskiego marmuru z napisem poświęconym śp. Zofii z Descurów Wielowieyskiej, Dziedziczki Zaryszyna, Mniowa, Krasnej i Odrowąża, ur. w Sancygniowie w 1868 r., zm. w Zaryszynie w 1904 r. Herb Półkozic
 4. W kamiennej ramie jest pomnik, którego część górna wyobraża w miniaturze mężczyznę klęczącego u stóp krzyża. Tudzież ozdoby w kształcie dwóch delfinów.
  Na płycie napis w języku łacińskim i data 10 marty Anno 1606. Herb Kościesza
epitafium

Po stronie Ewangelii

 1. Nad wejściem do zakrystii jest unikatowy pomnik ozdobiony portretem zmarłego i allegorycznemi postaciami śmierci i czasu, wykonany przez krakowskiego mistrza Jerzego Hankisa.
  Na płycie napis w języku łacińskim poświęcony ks. Janowi Maruchowiczowi, prob. parafii Książ Mały
 2. Konstanty Kośmiński ur. 15 st.1815 r. zm. dn. 15 mar. 1904 r. herb Lubicz
 3. Marja z Kalinkowskich Kośmińska zm. w dniu 21 maja 1903 r. herb Lubicz
 4. Felicja z Borkowskich Kośmińska ur. 31 maja 1848 r. zm. 3 lut. 1895 r.
 5. Obok ołtarza św. Anny, czarna marmurowa płyta z napisem poświęconym śp. ks. Stefanowi Tłuchowskiemu, prob. parafii Książ Mały zm. 5 lipca 1904 r. w wieku lat 36
 6. Przy wejściu do kaplicy Serca Jezusowego jest napis w języku łacińskim poświęcony ks. Andrzejowi Kaczmarczykowi, prob. parafii Książ Mały

Pod chórem

 1. Izabella Chelińska + 28 sier. 1832 r.
 2. Józef Arkuszewski + 13 paź. 1855 r. herbu Jastrzębiec
 3. Wacławowi Szum zm. 26 czer. 1852 r.
 4. Anna z Bidzińskich Sławęcka, przeżywszy lat 67, zm. 15 lipca 1849 r.
epitafium

Na zewnątrz kościoła

 1. Napis w języku łacińskim poświęcony ks. Stanisławowi Górskiemu, prob. parafii Książ Mały i data A. D. 1698
  posuit die 7 julii

 

« powrót

 

 

Logo
Historia
Architektura
Cmentarz
Aktualności
Kontakt
Fotogaleria

Copyright©2010-2014        Parafia Książ Mały