logo RZYMSKOKATOLICKA            
PARAFIA
NARODZENIA NMP
w Książu Małym

ARCHITEKTURA

architektura

WNĘTRZE KOŚCIOŁA

Wielki ołtarz

ołtarz      Barokowy wielki ołtarz zdobią cztery korynckie kolumny, między którymi mieści się obraz Najświętrzej Maryi Panny w srebrnej sukience sprawionej przez ks. Jana Maruchowicza. Na zasuwie Narodzenie Najświętrzej Maryi Panny. Nad obrazem dwaj aniołowie trzymają koronę. Powyżej inni dwaj aniołowie trzymają wstęgi z napisami. Na pierwszej : „Nativitas Tua Dei Genitrix virgo”. Na drugiej : „Gaudium Annunliavit universo mundo”. U dołu „Anno dni 1710”.
Po obu stronach ołtarza stoją figury: św. Jana Chrzciciela i św. Józefa. U stóp św. Jana napis: „Inter natos mulierum non surrexit major Joanne Baptista”. U stóp św. Józefa napis: „Ecce fidelis servus et prudens quem constituit Dominus super familiam suam”.
W górze wielkiego ołtarza podłużny obraz wyobraża polskich świętych: Kazimierza, Floriana, Stanisława Kostkę, Wojciecha, Stanisława Biskupa, Wacława, Jana Kantego.
Wielki ołtarz wystawił w 1710 r. prob. ks. Jan Maruchowicz, a wykonał go Jerzy Hankis, snycerz krakowski. Obrazy do ołtarzy namalowali: Stanisław Zawalski, malarz krakowski oraz Łukasz Brocki, malarz skalbmierski.

Relikwie święte

Po obu stronach wielkiego ołtarza stoją trumienki z relikwiami, wsparte na lwach.
W trumience po stronie Ewangelii są relikwie św. Justyna M. et Soc., s. Mauritii /część piszczeli/, s. Valentini, s. Victoriae et Valerii et Pii M. Relikwie te zostały wydane Stefanowi Storskiemu „nobili polono” 26 kwietnia 1700 r., jak świadczy autentyk rzymski.
W drugiej trumience po stronie Epistoły są relikwie s. Concordiae M., s. Pacifici, ząb (?), część palca (?). Jest tu maleńki kawałek cegiełki, o czym świadczy kartka z grobu bł. Wincentego Kadłubka i część materyi z krwią. Relikwie s. Pacyfici zostały wydane bratu Konkordemu od św. Ryty, augustianinowi, dnia 31 stycznia 1694 r., jak świadczy autentyk rzymski.

relikwie

Nawa główna

Między prezbiterium, a nawą główną, po obu stronach arkady, stoją dwie figury naturalnej wielkości przedstawiające św. Jana Nepomucena i św. Jana Kantego.
nawa główna W nawie głównej po stronie Ewangelii znajduje się barokowy ołtarz boczny z obrazem św. Anny, namalowanym przez Ignacego Mazurka z Krakowa w 1911 r.
Nad św. Anną jest napis: „Maxime est eam laudare quam talen. et tantum nobis fructum edidid ex quo dulcis Jesus prodiit”.
Powyżej obraz św. Jana Chrzciciela na pustyni.
Najwyżej figura św. Sebastiana.
Pomiędzy bocznym ołtarzem, a kaplicą Serca Jezusowego znajduje się ambona, na której jest czterech Ewangelistów,
a w tle Dobry Pasterz.
Nad wejściem do kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej Bolesnej, fundacji Antoniego Żabickiego z Zaryszyna i Czekały z Krzeszówki.
W nawie głównej po stronie Epistoły znajduje się barokowy ołtarz boczny z obrazem Pana Jezusa, który w lewej ręce trzyma krzyż, bok i ręce przebite. Nad obrazem jest napis: „Ego sum Lux mundi, qui sequitur me non ambulat In tenebris sed habebit lumen vitae”.
Powyżej obraz św. Michała Archanioła. Najwyżej rzeźba św. Rocha.
Obok ołtarza, nad wejściem do kruchty znajduje się krucyfiks pochodzący z 1621 roku.
Dwa boczne ołtarze, ambonę, a także chór nad wielkimi drzwiami, ressurekcję wykonał dla kościoła Jerzy Hankis, snycerz krakowski.
W latach 1991-1993 miała miejsce gruntowna konserwacja i renowacja ołtarzy.

arkada

Kaplica Serca Jezusowego

Wejście do kaplicy Serca Jezusowego zdobi piękna romańska arkada.
W kaplicy stoi ołtarz z obrazem Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Jasnogórskiej oraz figurami Serca Jezusowego, św. Franciszka i św. Teresy. Rzeźby te sprawił prob. ks. Piotr Czerna.
Stoi tu również mensa z Panem Jezusem na krzyżu i dwiema osobami Matką Boską i św. Janem.

Fotogaleria

prezbiterium

« powrót

 

 

Logo
Historia
Architektura
Cmentarz
Aktualności
Kontakt
Fotogaleria

Copyright©2010-2014        Parafia Książ Mały